Tlačová správa - XXVI. Kongres Združenia Euroregiónu Tatry

23.09.2020 | Admin
Kongres otvoril pán Ján Volný, ktorý je zároveň členom Rady Združenia Euroregiónu Tatry a počas Kongresu zastupoval predsedu Rady Združenia EUT pána Jána Ferenčáka, ktorý sa kvôli pracovným povinnostiam Kongresu ZRT nemohol zúčastniť. Spolu s pánom Rudolfom Urbanovičom – viceprimátorom  mesta Liptovský Mikuláš privítali významných hostí medzi ktorých patrili Tadeusz Frackowiak – honorárny konzul Poľskej republiky so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Arkadius Tos nový obchodný radca pre ekonomické vzťahy, Katarína Mihaľová – generálna riaditeľka Sekcie Programov cezhraničnej spolupráce MPRV SR, zástupcovia MPRV SR,  zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja, zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja, členovia Euroregiónu Tatry po Slovenskej a Poľskej strane a ďalší pozvaní hostia. Minútou ticha si účastníci Kongresu ZRT uctili zosnulých členov, ktorí odišli v tomto roku a to pána Jána Skupina, pána Wendelina Habera a pána Petra Petka. Projektové aktivity, plán činnosti Združenia a návrh rozpočtu na rok 2020 predniesla Lívia Kredatusová – poverená riaditeľka kancelárie ZRT. Činnosť Rady ZRT od XXV. Kongresu konaného dňa 30 apríla 2019 v Poprade ZRT predstavil v mene predsedu Rady ZRT pán Volný. Slovo dostal aj predseda Revíznej komisie Karol Gurka, ktorý zhodnotil účtovný stav Združenia za rok 2019. V programe bol podaný návrh na zmenu Stanov Združenia, ktorý prítomní bez pripomienok odsúhlasili. Združenie Euroregión Tatry sa tešilo z nových členov, ktorými sa stali obce Čirč, Ľubochňa a Štôla. K popredným bodom programu patrilo aj vystúpenie generálnej riaditeľky Kataríny Mihaľovej ohľadom  prípravy  nového cezhraničného Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027. Agnieszka Pyzowska – riaditeľka EZUS Tatry s.r.o. informovala o aktivitách Európskeho zoskupenia územnej spolupráce a pán Štefan Bieľak – predseda EUZS Tatry s.r.o. doplnil bod programu o problematiku  riadenia Fondu malých projektov. V závere Kongresu ZRT sa tri slovenské obchodné komory a päť poľských hospodárskych komôr rozhodli podpísať Iniciatívu o podporu medzinárodného subregiónu TATRY v procesoch Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rozpočtovom období 2021 – 2027. Podpisom zmluvy bolo rokovanie XXVI. Kongresu Združenia Euroregiónu Tatry ukončené a zástupca predsedu Rady ZRT sa poďakoval všetkým účastníkom a organizátorom.

 

 

 

V Kežmarku, 24.09. 2020

 

Ing. Lívia Kredatusová

Poverená riadením kancelárie Združenia Euroregiónu Tatry

 

{gallery}2020/09/c12{/gallery}

error files