XXVI. Kongres Zväzku Euroregión „Tatry“

07.08.2020 | Admin


Kongresu sa zúčastnili delegáti - zástupcovia členov Euroregiónu „Tatry“. Hostia z Poľska a Slovenska: čestní členovia Euroregiónu Tatry: Antoni Nowak, Czesław Borowicz, Kazimierz Jóskowiak, Bogdan Wrzochalski, zástupca generálneho konzula Slovenskej republiky v Krakove Slavomir Nagy, zástupca riaditeľa odboru územnej spolupráce Ministerstva financií a regionálnej politiky Marta Pietrzyk, Zástupca primátora mesta Nowy Targ Waldemar Wojtaszek, riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s r.o. Agnieszka Pyzowska, riaditeľka Združenia Euroregión Tatry v Kežmarku Lívia Kredatusová, členka rady Združenia Euroregión Tatry v  Kežmarku  Magdaléna Zmarzlaková, predseda Stowarzyszenia Kombinat Podhale Andrzej Kiernoziak.

Rokovaniu predsedal Jacek Lelek, starosta Starého Sączu, ktorého zvolili delegáti.

Predseda Asociácie Euroregiónu „Tatry“ Bogusław Waksmundzki predložil správu Rady Asociácie Euroregiónu „Tatry“ o svojej činnosti v období od 22.03.2019 do 29.06.2012.

Podpredseda výboru pre audit Mateusz Lichosyt predložil správu o činnosti kancelárie v roku 2019.
Kongres schválil vyššie uvedené Správy a udelil absolutórium Rade.

Riaditeľ Kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“, Michał Stawarski, predstavil Informácie o programe Interreg Poľsko-Slovensko v novom programovom období 2021-2027.

Delegáti schválil uznesenia, ktoré boli navrhnuté Radou Zväzku Euroregión „Tatry“:

1. Schválenie správ Rady Zväzku Euroregión „Tatry“ a výboru pre audit a udeľuje sa absolutórium Rade EUT

2. Gmina Tokarnia - zrušenie riadneho členstva v Zväzku Euroregión „Tatry“

{gallery}2020/08/c1{/gallery}

 

{jsmallfib\[2020/11/c1]}

 Príloha: a pozvanka_kongres_17.09.2020.pdf
 Príloha: b stanovy zrt.pdf
 Príloha: c rokovac_poriadok_1.pdf
 Príloha: d sprva rk final - 2019.pdf
 Príloha: e sprva o innosti rady kongres 31.03. 2020.pdf
 Príloha: f kalendrium 2019.pdf
 Príloha: g projektov aktivity 2019.pdf
 Príloha: h pln innosti na rok 2020.pdf
 Príloha: i nvrh rozpotu na rok 2020.pdf
 Príloha: j zpisnica kongres zrt 17.09.2020.pdf