#Euroregión Tatry

Dve krajiny, dva jazyky

#Euroregión Tatry

Jeden región, jeden cieľ

Združenie Euroregión TATRY

VITAJTE NA NAŠICH STRÁNKACH

Aktivity a inštitúcie EUT

Združenie EUROREGIÓN TATRY

#

O NÁS

Euroregión TATRY

Viac informácií

#

Ponúkame vám

SLUŽBY

Viac informácií

#

Pridajte sa k nám

ČLENOVIA

Viac informácií

#

Euroregionálne aktivity

PROJETKY

Viac informácií

#

Územná spolupráca

EZÚS

Viac informácií

#

Užitočné informácie pre turistov

DOPORUČUJEME

Viac informácií

Projekty s podporou EÚ

NAŠE ÚSPEŠNÉ PROJETKY

Projektové aktivity

#

Projekt

Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2021-2027

Viac informácií

#

Projekt

Euroregionálne aktivity

Viac informácií

#

Projekt

Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2007 - 2013

Viac informácií

#

Projekt

Historicko - kultúrno prírodná cesta okolo Tatier

Viac informácií

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2014-2020.

#
#
#

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Aktuálne zmluvy výberové konania, publikácie, či propagačné materiály

Zaujímavé zákutia

Z Euroregiónu TATRY

Naši partneri

Spolupracujeme

Európsky fond regionálneho rozvoja
Prešovský samosprávny kraj
Interreg PL SK
Regionálna rozvojová agentúra
Sario SK
Poľsko-slovenská obchodná a priemyselná komora
EZÚS TATRY s r.o.