logo

Nájdime znovu spoločnú reč

Dátum uverejnenia: 12.03.2022
Dátum uzávierky: 15.03.2022

VIAC INFO

logo

Kreatívne vouchere

Dátum uverejnenia: 09.02.2022
Dátum uzávierky: 15.02.2022

VIAC INFO

logo

Výzva Participatívny rozpočet

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 01.03.2022

VIAC INFO

logo

Digitálna spolupráca v oblasti transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a zodpovedných inštitúcií

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 30.09.2022

VIAC INFO

logo

Zvýšenie aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením II.

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 14.02.2022

VIAC INFO

logo

Podpora programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z marginalizovaných rómskych komunít

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 31.12.2022

VIAC INFO

logo

Horizont Európa - kaskádové granty

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 30.11.2022

VIAC INFO

logo

Výzva na triedený zber komunálnych odpadov

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 31.12.2022

VIAC INFO

logo

Podpora prípravy investičných projektov pre budúce programové obdobie

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 31.12.2022

VIAC INFO

logo

Výzva 2022: Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie financované z programu Erasmus+

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 31.12.2022

VIAC INFO

logo

Podpora inštitucionálnej spolupráce medzi školami a súkromným sektorom

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 28.02.2022

VIAC INFO

logo

Krok za krokom

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 14.02.2022

VIAC INFO

logo

Vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 01.07.2022

VIAC INFO

logo

Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 31.12.2022

VIAC INFO

logo

Sadíme budúcnosť

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 16.02.2022

VIAC INFO

logo

Výzva predsedu PSK

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 01.03.2022

VIAC INFO

logo

Výzva poslancov PSK

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 01.03.2022

VIAC INFO

logo

Výzva pre región

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 01.03.2022

VIAC INFO