Krótko o EUWT TATRY

01.10.2020 | Admin
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. jest nową instytucją współpracy transgranicznej, utworzoną w dniu 14 sierpnia 2013 r. przez Związkiem Euroregion „Tatry” z polskiej strony i Stowarzyszeniem Region „Tatry” ze słowackiej strony, która posiada osobowość prawną prawa Unii Europejskiej oraz zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych o najszerszym zakresie przyznawanym osobom prawnym na mocy prawa krajowego. EUWT TATRY uzyskało osobowość prawą w dniu 20 września 2013 r., kiedy Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej podpisał decyzję o wpisaniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. do rejestru ugrupowań, prowadzonego przez MSZ.

Dotychczasowa współpraca pomiędzy Związkiem Euroregion „Tatry” a Stowarzyszeniem Region „Tatry” funkcjonowała na podstawie umowy z 1999 r., powołującej nieformalny Transgraniczny Związek Euroregion „Tatry”, który nie posiadał osobowości prawnej. EUWT TATRY jest zatem naturalnym przekształceniem Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” we wspólny, polsko-słowacki transgraniczny podmiot prawny.

EUWT TATRY posiada siedzibę statutową po stronie polskiej w Nowym Targu, dlatego też jest zarejestrowane w Polsce. Wybór lokalizacji siedziby statutowej ma istotne skutki prawne, gdyż określa ona w szczególności właściwe prawo mające pomocniczo zastosowanie do funkcjonowania EUWT, interpretacji konwencji i statutu oraz organy odpowiedzialne za jego kontrolę. Tym prawem w przypadku EUWT TATRY jest prawo polskie.