WORKSHOP - úspešné zrealizované cezhraničné projekty

27.08.2020 | Admin

 

Príďte sa inšpirovať úspešnými projektmi, získať nové skúsenosti ohľadom realizácie projektov ale taktiež dozvedieť sa nové informácie ohľadom prípravy projektov v novom programovom období 2021 – 2027 prednesené priamo zástupcom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z odboru Cezhraničnej spolupráce.

 

Počet osôb nie je limitovaný.

WORKSHOP bude tlmočený do poľského a slovenského jazyka.

 

{jsmallfib\[2020/08/c2]}

 Príloha: pozvanka.pdf