141. VÝROČIE SPRÍSTUPNENIA BELIANSKEJ JASKYNE

07.08.2023 | Admin

Belianska jaskyňa sa pýši niekoľkými superlatívmi. Okrem toho že je jednou z najnavštevovanejších jaskýň, je i najväčšou a jedinou sprístupnenou vysokohorskou kvapľovou jaskyňou v Tatranskom národnom parku.


Predpokladá sa že jaskyňa bola používaná už pravekými ľuďmi, avšak objavená bola začiatkom 18. storočia. Oficiálne otvorenie jaskyne sa uskutočnilo v roku 1882 a prvýkrát bola osvetlená v roku 1896.


V jaskyni prebýva 7 druhov netopierov. Pričom dominantný je netopier obyčajný (Myotis myotis).


Ak ste túto jaskyňu ešte nenavštívili, určite ju neobíďte. Nachádza sa v Tatranskej Kotline a sprístupnená je celoročne, pričom prehliadky sa konajú od utorka do nedele každú hodinu od 9:00 do 16:00 hodiny.

 


Autori fotgrafii: Dominika Štefková, Vladimíra Gašparová