Augustový program v Galérii

01.08.2023 | Admin

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pokračuje v druhom prázdninovom mesiaci s realizáciou programov orientovaných pre rodiny s deťmi i pre širokú verejnosť. Prvý augustový týždeň odštartujeme s týždenným detským kreatívnym táborom Galerijný skauting, ktorý je určený pre deti od 6 do 15 rokov. Počas celého mesiaca budú i naďalej prebiehať tvorivé dielne v rámci projektu Prázdniny v galérii. Pre dospelých účastníkov pripravujeme výtvarný workshop Open Studio, zameraný na tvorbu netradičných šperkov a koncom mesiaca sa uskutoční sólové vystúpenie člena Slovenského komorného orchestra Petra Zwiebela v rámci projektu X-ART/ Koncert v galérii.

Počas celého mesiaca sú pre verejnosť sprístupnené expozície v interiéri a exteriéri galérie: aktuálne výstavy Kľukatými cestami / Slovenská moderna zo súkromnej zbierky, Human Animal III. / Zmiz hmyz! a Limity surrealizmu / Emil Sedlák, Karol Baron. Okrem stálych expozícií v interiéri Jozef Hanula a Terra Gothica sú sprístupnené aj sezónne výstavy v exteriéri: Záhrada umenia, Pomník Csontváryho, Zo zbierky galérie a keramika Petra Smika v sérii Krabice & Klobúky & Srdcia. V rámci putovných výstav galéria otvorila bannerovú výstavu U-POINTS v areáli Podtatranského múzea v Poprade, ktorá je sprístupnená až do 15. októbra.

Galéria umelcov Spiša je v auguste pre verejnosť otvorená: utorok – piatok, 10.00 – 17.00 a nedeľa, 11.00 – 16.00. Počas Dlhého dňa s umením v stredu, 23. 8. je galéria otvorená od 10.00 do 19.00. Galéria je zatvorená v utorok, 29. 8. (štátny sviatok).

NOVÉ VÝSTAVNÉ PROJEKTY 

KĽUKATÝMI CESTAMI / SLOVENSKÁ MODERNA ZO SÚKROMNEJ ZBIERKY. Reprezentatívne diela od 26-tich zvučných mien slovenskej moderny poukazujú na vývoj moderného slovenského umenia s dôrazom na diela Generácie 1909, aj vzhľadom na ich početnosť i kvalitu v súkromnej zbierke. Cyklus výstav Téma. Kurátor: Jozef Ridilla.

HUMAN ANIMAL III. / ZMIZ HMYZ! Výstava prezentuje diela 24 autorov z 5-tich krajín (CZ, HU, PL, RS, SK), reflektujúce ambivalentný vzťah človeka a hmyzu v rámci psychologických, mytologických a environmentálnych asociácií. Cyklus výstav Téma. Kurátorka: Katarína Balúnová – GUS.

LIMITY SURREALIZMU / EMIL SEDLÁK, KAROL BARON. Tematická prezentácia diel umelcov zo zbierky, ktorých tvorba nadväzuje na surrealistické tendencie, interpretované v grafike, maľbe a objektoch. Cyklus výstav Zbierka. Kurátorka: Kamila Paceková – GUS.

 


LETNÉ PROGRAMY PRE RODINY S DEŤMI

PRÁZDNINY V GALÉRII
7. 8. – 25. 8. 2023, pondelok – piatok / 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.00  
Vstupné: 5 € / osoba, min. 3 účastníci. Tvorivé dielne pre rodiny s deťmi zamerané na rôznorodé výtvarné a remeselné techniky. Každý týždeň – nová technika.

DENNÉ TÁBORY: GALERIJNÝ SKAUTING 
Turnus / 31. 7. – 4. 8. 2023, pondelok – piatok / 9.00 – 16.00
Účastnícky poplatok 120 € / dieťa. Týždeň plný zábavy a kreativity! Dielne, exkurzie, stretnutia s umelcami, výstavy a mnoho inej zábavy. 5-denný tábor je určený pre deti od 6 do 15 rokov.

 


PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ

11. 8. 2023, piatok / 16.00 – 19.00 | OPEN STUDIO: Šperk z plastu
Vstupné: 5 € / osoba. Tvorba netradičného šperku z plastových fliaš a korálikov. Lektorka: Gerta Hojstričová.

23. 8. 2023, streda / 19.00 – 20.00 | X-ART / KONCERT V GALÉRII: Peter Zwiebel: Viola sólo!
Vstupné: 6 € / osoba. Sólové vystúpenie vedúceho violovej skupiny a člena Slovenského komorného orchestra v Bratislave.