Efektívne čerpanie eurofondov je pre vládu priorita. Vďaka podpisu memoranda bude Slovensko bližšie spolupracovať s Poľskom, jednou z najúspešnejších krajín v EÚ

27.07.2023 | Admin

Prichádzame s riešeniami ako zlepšiť nastavenie a fungovanie eurofondov na Slovensku. Minister Peter Balík dnes vo Varšave v mene Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) podpísal memorandum o spolupráci s partnerským Ministerstvom rozvojových fondov a regionálnej politiky Poľska. Cieľom je vzájomná podpora a výmena skúseností, aby Slovensko zásadne zlepšilo svoju schopnosť využívať financie z prostriedkov Európskej únie. Na rokovaniach o eurofondoch, ktoré v Poľsku inicioval minister Balík, sa zúčastnila tiež podpredsedníčka vlády pre Plán obnovy a odolnosti SR a využívanie eurofondov Lívia Vašáková. Experti MIRRI SR a ďalších rezortov rokovali vo Varšave s poľskými partnermi o systéme eurofondov v rámci viacerých odborných panelov, ktoré zorganizovala poľská strana.

„Slovensko má, žiaľ, dlhodobé problémy s čerpaním eurofondov a stále sa motáme niekde na konci európskeho rebríčka čerpania, zatiaľ čo Poľsko patrí v tejto oblasti k najúspešnejším štátom v EÚ. Preto vítam príležitosť, ktorú nám ponúka dnes podpísané memorandum a som presvedčený, že bude tým správnym impulzom, aby sme systém riadenia a využívania eurofondov na Slovensku zásadne zmenili k lepšiemu,“ povedal po podpise memoranda minister investícií Peter Balík. Upozornil, že zatiaľ čo Slovensko je v európskom rebríčku čerpania na 21. mieste a v dobiehajúcom programovom období má vyčerpaných len 75 % z celkovej eurofondovej obálky, Poľsko je v čerpaní v EÚ druhé a vyčerpaných má už 91 % eurofondov.

„S Poľskom sme si blízki v mnohých smeroch – spája nás geografia, medziľudské kontakty, skúsenosti z histórie a podobné výzvy, ktorým musíme čeliť. Dnes sme tu, aby sme vzájomne zdieľali skúsenosti v oblasti efektívneho využívania európskych prostriedkov. Sme vláda odborníkov, ktorá si túto oblasť určila ako jednu z priorít v rámci svojho mandátu. Na Slovensku máme, žiaľ, v čerpaní európskych štrukturálnych a investičných fondov dlhodobo medzery. Naopak, naši severní susedia sú nielen najväčší, ale aj jedni z najefektívnejších beneficientov kohéznej politiky v Európskej únii. Som si preto istá, že nám poľská strana môže byť v tejto oblasti inšpiráciou,” uviedla vicepremiérka Lívia Vašáková.

„Memorandum, ktoré sme podpísali, dodáva našej spolupráci oveľa praktickejší rozmer. Zatiaľ čo na Slovensku sme sa uplynulé dve desaťročia sústredili najmä na procesy a eurofondová byrokracia nám prerástla do obrovských rozmerov, Poliaci išli po výsledkoch a čo najviac zjednodušovali cestu k peniazom pre žiadateľov. Poľsko môže byť pre nás inšpiráciou najmä v troch oblastiach. V prvom rade sú to veľké infraštruktúrne projekty. V Poľsku nie je problém vybudovať z eurofondov moderné výskumné centrá, múzeá, postaviť pre Varšavu novú železničnú stanicu či vybudovať úplne nové moderné nemocnice. Druhým poľským špecifikom je silný regionálny prístup. Veľká časť eurofondov ide priamo do konkrétnych regiónov cez regionálne programy,“ uviedol minister Balík. V Poľsku je 16 programov, ktoré sú priamo viazané na investície v konkrétnych regiónoch a v programovom období 2021-2027 regióny rozhodnú o viac ako 44 % z celkovej eurofondovej obálky vo výške 76 miliárd eur. Aj v Poľsku však išlo o postupný proces a regionálnu politiku zobralo ministerstvo pod krídla až v roku 2019. Na Slovensku budú v tomto programovom období rozhodovať priamo regióny vôbec po prvý raz, a to o využití zdrojov v hodnote vyše 2 miliárd, čo je asi 17 % z alokácie Programu Slovensko. „Regionálny princíp pri implementácii eurofondov chceme naďalej posilňovať. Že je to správna cesta, potvrdzuje práve Poľsko. Ako dokážu investície z európskych zdrojov meniť život ľudí v regiónoch k lepšiemu tam vidno na každom kroku. Z eurofondov majú Poliaci nové nemocnice, veľké železničné stanice, výskumné centrá a tento typ veľkých strategických investícií sa musíme naučiť robiť aj my, na Slovensku,” doplnila štátna tajomníčka MIRRI SR Barbora Lukáčová.

Podľa ministra Balíka je jedným z veľkých prínosov memoranda možnosť výmeny expertov a konzultácie medzi poľskou a slovenskou stranou. „Treťou výzvou je zmena myslenia slovenských expertov, ktorí majú eurofondy na starosti. Popri jednoduchých, ale transparentných pravidlách na Slovensku akútne potrebujeme v čerpaní eurofondov viac odvahy, dravosti a ťahu na bránu. V tomto môžu byť pre nás poľské skúsenosti veľkou inšpiráciou.“

Spolupráca a výmena skúseností expertov však bude obojstranná. „Som presvedčený, že aj viaceré slovenské úspešné príbehy pomôžu poľským kolegom. Jedným z príkladov je príprava investícií z Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý podporí tranzíciu regiónov k zelenšej ekonomike a pomôže im prekonať dopady uzatvorenia uhoľných baní a dekarbonizácie priemyslu. Na pláne spravodlivej transformácie sme úzko spolupracovali s partnermi v regiónoch a vďaka tomu sa doňho premietli práve ich pohľady na dlhodobú víziu územia,” dodal minister investícií Balík.

Podľa ministra investícií sú veľkou šancou pre Slovensko nové eurofondy a Program Slovensko. „V snahe predísť problémom, aké poznačili dobiehajúce eurofondové obdobie, sme z Programu Slovensko vyhlásili v priebehu jediného mesiaca už štyri veľké výzvy a do konca leta pribudnú ďalšie. Robíme všetko pre to, aby bol rozbeh nových eurofondov razantný a v závere programového obdobia nemusela naša krajina riešiť rovnaké problémy s čerpaním ako my teraz. Som presvedčený, že nám k tomu pomôže aj spolupráca s našimi poľskými partnermi,“ dodal minister investícií Balík.

Zdroj: https://www.mirri.gov.sk/vsetky-aktuality/