Euroregion sme predstavili hravo!

26.10.2023 | Admin

Vo štvrtok 26.10.2023 sa žiaci Základnej školy s materskou školou Rakúsy zúčastnili návštevy v Dome Slovensko-poľského stretávania v Kežmarku. Bola to ich štvrtá návšteva a niektoré tváre mi boli veľmi dobre známe. Bola som milo prekvapená, koľko informácii si žiaci pamätali z minulého stretnutia. Vedeli odpovedať na základne otázky čím sa Euroregion zaoberá, aké dve krajiny združuje, dokonca z akých regiónov pochádzajú naši členovia a aké kultúrne pamiatky sa v týchto regiónoch nachádzajú.

,,Pre mňa ako zastupujúcu riaditeľku je veľmi dôležité, aby nás ľudia poznali a vedeli, aká je naša práca, preto sa teším aj záujmu zo strany škôl.“ Počas tohto stretnutia som si pre žiakov pripravila kvíz pozostávajúci zo siedmych otázok týkajúcich sa Euroregiónu ,,Tatry“.

Boli rozdelení do troch skupín a každá skupina pracovala pod vedením jednej pani učiteľky. Najprv si všetci napísali na rozdané lístky svoje mená, priezviská a obec, z ktorej pochádzajú. Kvíz pozostával zo súťažných disciplín ako napr.: priradenie správneho loga k organizácii, prečítanie názvu krajiny a priradenie erbu k danej krajine, určenie pohoria, ktoré spája Slovensko a Poľsko,  zaradenie miest do správnych regiónov a v neposlednom rade znalosť o dopravnom značení a o tom, ako sa správať na cyklochodníku, keďže je to jeden z veľkých projektov, na ktorom sa Združenie podieľalo. Každá z týchto disciplín bola bodovo ohodnotená.  Žiakom sa tieto aktivity veľmi páčili a každý žiak, ktorý odpovedal správne,  bol odmenený sladkým darčekom a čajíkom.

Na záver som sa poďakovala žiakom za vzorné správanie a vynikajúce vedomosti a pani učiteľkám, že pravidelne navštevujú našu organizáciu a vždy si odtiaľ odnesú nielen veľa nových informácii, ale aj príjemných zážitkov. Spokojní a šťastní sa žiaci mohli presunúť na neďaleké dopravné ihrisko, na ktorom si mohli zopakovať dopravné značenie a využiť tak poznatky z návštevy Euroregiónu.