Euroregion Tatry má ďalšieho nového člena - Spišské Podhradie

02.04.2024 | Admin

Novými členom Združenia Euroregión Tatry sa od 01.04. 2024stalo Mesto Spišské Podhradie

Rozhodol o tom kongres Euroregiónu TATRY per rollam hlasovaním dňa 26.03. 2024 a tak celkový počet jeho členov je 106.     

Novému členovi gratulujeme a veríme, že jeho členstvo bude prínosom pre cezhraničnú spoluprácu a zároveň aj jeho motiváciou pre úspešné cezhraničné projekty.

Euroregión Tatry so sídlom v Kežmarku je združením miest a obcí na slovenskej strane TATIER a má svoju „dvojičku“ vytvorenú na poľskej strane – Zväzok Euroregión TATRY v Nowom Targu. A spoločne majú založený EZUS TATRY (Európske zoskupenie územne spolupráce) ako novú formu spolupráce.     

Obe inštitúcie sú aktívnymi a dôležitými partnermi programu Cezhraničnej spolupráce INTERREG PL-SK aj v aktuálnej perspektíve 2021-2027. 

Hlavným cieľom tohto združenia je podpora cezhraničnej spolupráce v tom najširšom rozmere nielen medzi jeho členmi, ale aj obyvateľmi, podnikateľmi, občianskym sektorom a ďalšími subjektami v slovensko-poľskom pohraničí. 

Predmetné územie má veľký potenciál (ešte stále málo využitý) a je len na nás, ako ho dokážeme rozumne a zodpovedne využiť.