Horský sprievodca Oto Rozložník

04.08.2023 | Admin

Oto Rozložník (1948) sa narodil v Kežmarku. V rokoch 1969 - 1972 pracoval na Kežmarskej chate ako udržbár - nosič. Potom odišiel pracovať na Skalnaté pleso ako obsluha sedačkového výťahu. V roku 1983 odišiel pracovať do TJ Javorinka v Levoči. V Levoči založil Turistický oddiel mládeže TOM, v ktorom vychoval dve generácie mladých turistov. Neskôr sa stal predsedom Klubu slovenských turistov Javorinka Levoča. Je členom Asociácie horských sprievodcov.

So synom Miroslavom spracovali a vydali turistickú mapu Slovenského raja a turistickú mapu Vysokých Tatier, ktorá slúži aj ako záznamník na plnenie Tatranského turistického odznaku. V minulosti predstavoval odmenu pre zdatných tatranských turistov. Tešil sa veľkej obľube, no časom zanikol. V lete 2012 bol však tatranský turistický odznak po rokoch obnovený dlhoročným Tatrancom Otom Rozložníkom a jeho synom. S návrhom odznaku pomáhal Matúš Kručay- nachádza sa na ňom Kriváň, ktorý je symbolom slovenského národa a Tatier zároveň. Kriváň doplňuje plesnivec, ktorý je symbolom Belianskych Tatier.

Oto Rozložník je zároveň aj známy autor kníh z horského prostredia. Napísal knihy Veselo a smutno v Doline Kežmarskej Bielej vody, Ženy v tieni hôr, Krása v horách ukrytá a novinku Tatry boli pri tom.