Konferencia ,,Bezpečnosť predovšetkým"

28.02.2024 | Admin

V rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko sa dňa 28. februára uskutočnila v Dome Poľsko-slovenského stretávania v Nowom Targu konferencia zahajujúca realizáciu projektu pod názvom ,,Bezpečnosť predovšetkým“.


Hostí privítal Bogusław  Waksmundzki, predseda Rady Zväzku EUT. 


Spoločné aktivity polície v Slovenskopoľskom pohraničí predstavili pán Rafał Lesniak, zástupca riaditeľa krajského riaditeľstva policajného zboru v Krakowe spolu s pánom Pavlom Kudláčom, riaditeľom odboru poriadkovej polície krajskéhoriaditeľstva policajného zboru v Žiline.


O hlavných cieľoch projektu informovala pani   Iwona Olszanska, vedúca oddelenia verejného obstarávania a fondov pomoci krajského riaditeľstva policajného zboru v Krakowe.


Po krátkej prestávke náčelník mestskej polície v Nowom Sonči, Krzysztof Dymura spolu s Františkom Leškom, expertom v oblasti bezpečnosti predstavili ďalšie výzvy v oblasti  krízového riadenia v poľsko-slovenskom pohraničí.


To, ako vyzerá spolupráca pri výkone každodennej služby v pohraničí mali možnosť prítomní vidieť prostredníctvom fotodokumentácie v prezentácii od Grzegorza Wyskiela, riaditeľa okresného riaditeľstva policajného zboru v Nowom Targu.


Záver patril Michałowi Stawarskemu, riaditeľovi kancelárie Zväzku EUT, ktorý informoval o úlohe Euroregiónu ,,Tatry“ pri zvyšovaní bezpečnosti v poľsko-slovenskom pohraničí a následne poďakoval a ukončil zasadnutie.