Návšteva detí Základnej školy s materskou školou Rakúsy v Euroregióne Tatry

03.04.2023 | Admin

Počas mesiaca marec sme v Združení Euroregion Tatry v Kežmarku privítali milú návštevu žiakov Základnej školy s materskou školou v Rakúsoch. Lívia Jakšová, riaditeľka kancelárie Združenia EUT pripravila pre žiakov pestrý náučný program. V spoločenskej miestnosti odprezentovala krátky spot o Historicko - prírodno –kultúrnej ceste okolo Tatier. Po uvedení spotu čakal na žiakov zábavný kvíz. ,,Bola Som veľmi milo prekvapená, že žiaci vedeli vymenovať nielen slovenské, ale aj poľské obce, cez ktoré cyklotrasa vedie a zároveň postrehli kultúrne pamiatky, živočíchy a známe rastlinky“ uviedla riaditeľka organizácie. Žiaci dokonca nemali problém s názornou ukážkou, ako sa správať na cyklotrase, kto všetko po nej môže ísť, aké sú predpisy a čo robiť v prípade nehody, či poškodenia bicykloc, kolobežiek a iných. Keďže nie vždy boli možnosti cyklistov v takej podobe ako ich máme dnes, pripravila si riaditeľka aj scénu ak sa cyklista ocitne na ceste, čiže mimo vyhradeného cyklochodníka. Dopravné značenie a semafor im vôbec nerobili problém, a tak nebolo pre nich ťažké ukázať svojim spolužiakom (tým menej odvážnym) ako sa na priechode pre chodcov správať, kedy zastaviť a kedy ísť. Som veľmi rada, že nielen učitelia, ale aj žiaci čoraz viac javia záujem o Euroregion ,,Tatry“ a chcú sa dozvedieť stále nové informácie. Tešíme sa aj na ďalšie stretnutie!