Október – Mesiac úcty k starším

20.10.2023 | Admin

Zľavnené vstupné pre seniorov!


Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, ponúka dôchodcom v októbri v rámci Mesiaca úcty k starším zľavnený vstup do všetkých expozícií za 2 € / osoba.

Galéria je otvorená utorok – piatok, 10.00 – 17.00 a v nedeľu, 11.00 – 16.00.

 

NEPREMEŠKAJTE! Posledné tri týždne trvania výstav, už len do 5. 11. 2023! 

KĽUKATÝMI CESTAMI / Slovenská moderna zo súkromnej zbierky. Výstava prezentuje diela 30-tich zvučných mien slovenskej moderny so špeciálnym dôrazom na diela Generácie 1909 vzhľadom na ich početnosť i kvalitu v súkromnej zbierke. Cyklus výstav Téma. Kurátor: Jozef Ridilla.

 

HUMAN ANIMAL III. / ZMIZ HMYZ! Diela 24 autorov z 5-tich krajín reflektujú ambivalentný vzťah človeka a hmyzu v rámci psychologických, mytologických a environmentálnych asociácií. Cyklus výstav Téma. Kurátorka: Katarína Balúnová GUS. 

 

LIMITY SURREALIZMU / Emil Sedlák & Karol Baron. Výstava interpretuje diela umelcov zo zbierky galérie, ktorých tvorba nadväzuje na surrealistické tendencie. Cyklus výstav Zbierka. Kurátorka: Kamila Paceková – GUS.