Otvorenie historického parku v Sękowa

26.07.2023 | Admin

V rámci projektu „Zachrániť pred zabudnutím – posilňovanie cezhraničného dedičstva revitalizáciou cintorínov z I. svetovej vojny poľskoslovenského pohraničia” vznikol v Sękowa v Malopoľskom vojvodstve historický park s expozíciou o pohrebiskách z prvej svetovej vojny.

 

Po prvej svetovej vojne zostali na poľsko-slovenskom pohraničí cintoríny, ktoré postupne upadli do zabudnutia. Hlavnou myšlienkou je obnoviť pamiatku na tých, ktorí zahynuli počas vojny, prostredníctvom obnovy zabudnutých hrobov, publikácií, výstavy a organizovania historických podujatí, ktoré sa konajú v Sekowej a Nižnej Polanke na Slovensku.

 

V rámci projektu bolo obnovených 26 cintorínov, z toho 12 v obci Sękowa a 14 na Slovensku.

 

Realizácia projektu „Zachrániť pred zabudnutím – posilňovanie cezhraničného dedičstva revitalizáciou cintorínov z I. svetovej vojny poľskoslovenského pohraničia”

bola možná vďaka finančným prostriedkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 

Foto: Obecný úrad v Sękowej