foto

Kaplnka sv. mučeníka Jozafáta

Zobraziť

Kaplnka sv. mučeníka Jozafáta

Kaplnka sv. mučeníka Jozafáta bola postavená v roku 1905 a je chránenou kultúrnou pamiatkou. Zaujímavosťou tejto kaplnky je, že veriaci k nej robili púte počas dozrievania úrody, zatiaľ čo kňaz posväcoval polia.

#