foto

Kostol sv. Martina z Tours

Zobraziť

Kostol sv. Martina z Tours

Brezovička patri do skupiny starších slovenských sídlisk na hornej Toryse. Písomne sa prvýkrát spomína r.1316. Roku 1330 už bola obec vyvinutou dedinou s mlynom, kostolom a farou. V roku 1330-1331 tu pôsobil farár Herbord (Gybordus de Heymburg). Od farského kostola sv. Martina, ktorý v jadre pochádza z čias okolo r. 1300, treba odlíšiť kostol s polkruhovou apsidou, ktorého základové murivo sa zachovalo v polohe Koscilek. Ide o kostol, ktorý dal po r. 1307 spolu s kláštorom kartuziánov postaviť magister Kokoš na znak pokánia za vraždu šľachtica Teodora. Základy kláštora a kostola odkryl roku 1963 archeológ B. Polla. Kartuziánsky kláštor a kostol zanikli v 15. storočí, v čase pobytu bratríkov v Šariši. Brezovička bola farnosťou aj v 15. a 16. storočí. Ešte pred r. 1599 sa kostol a fara dostali do rúk protestantov. Katolícka farnosť zanikla .Roku 1713 bol kostol vrátený a farnosť bola obnovená ako Capellania Localis r. 1788. Riadna farnosť bola erigovaná roku 1810.

#