foto

Farský kostol sv. Vavrinca

Zobraziť

foto

Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne

Zobraziť

Farský kostol sv. Vavrinca

Kostol rímsko-katolícky gotický z 1. polovice 14. storočia, upravený v 18. a 20. storočí. Na oltári gotická rezba s figúrou Madony z 15. storočia, iná socha zo 14. storočia, zvon z roku 1524.

#

Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník občanom obce padlým v 1. a 2.svetovej vojne bol odhalený v roku 1946. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa v obci.

#