foto

Rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca Diakona

Zobraziť

Rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca Diakona

Najvýznamnejšou pamiatkou je rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca Diakona, pôvodne gotický zo 14. storočia, v 17. storočí  barokovo prestavaný. Z gotického zariadenia sa zachovala socha Panny Márie z roku 1400 ( je v zbierkach Slovenskej národnej galérie), gotické sochy Madony, sv. Štefana a sv. Vavrinca.  V presbytériu je gotická krstiteľnica zo 14. storočia a neskorogotický oltár. V dvojloďovom kostole je umiestnený obraz sv. Vavrinca, neskorogotický bočný oltár s obrazom sv. Mikuláša.

#

Kúria

Kultúrnou pamiatkou je Kúria – dom s hospodárskymi budovami, bývalý Poľnonákup.

#