foto

Rímsko-katolícky kostol sv. Alžbety vdovy

Zobraziť

foto

Kamenný most

Zobraziť

Rímsko-katolícky kostol sv. Alžbety vdovy

Kostolík postavili antoniti ako svoj kláštorný chrám niekedy okolo roku 1300. Išlo o jednoloďovú ranogotickú stavbu s pomerne dlhým rovno ukončeným presbytériom a zrejme už aj so západnou vežou. Ku kostolíku sa zo severnej strany pripájali dnes už zaniknuté kláštorné budovy. Už krátko po dokončení bol interiér kostola vyzdobený nástennými maľbami, ktoré sa radia k najhodnotnejším a súčasnej najskorším ukážkam nastupujúcej gotickej nástennej maľby talianskeho pôvodu na našom území. V 70. rokoch 14. storočia zaklenuli loď krížovou rebrovou klenbou, ktorú podopierajú dva centrálne osemboké piliere. Tým sa zmenila dispozícia kostolíka na dvojlodie. Koncom 15. storočia sa realizovali menšie úpravy v neskorogotickom štýle - severný portál v lodi, pastofórium, zo zariadenia drevené stallá. V roku 1535 kláštor antonitov zanikol. V 18. storočí pristavali severnú sakristiu a v 19. storočí rozobrali vežu poškodenú požiarom. Zostali z nej len časti južného a severného múru, ktoré a zmenili funkčne na oporné piliere. Fresky v interiéri boli objavené v roku 1928 a v roku 1930 aj zreštaurované.

#

Kamenný most

Jeden z najstarších zachovaných mostov na Slovensku, pochádzajúci z 13. storočia, postavený z lomového štiepaného kameňa s jedným oblúkom klenby.

#