foto

Socha svätého Floriána

Zobraziť

Socha svätého Floriána

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1966. Dielo ľudového charakteru z 2.polovice 18.storočia. Nachádza sa pri obecnom úrade. Tvoria ju viaceré pamiatkové objetky: Pilier s reliéfmi svätcov (svätý Mikuláš, svätý Donát a svätý Ondrej) a socha svätého Floriána.

#