foto

Evanjelický kostol

Zobraziť

Evanjelický kostol

Evanjelický kostol spolu so susediacou školou a bytom pre učiteľa sa začasli stavať v roku 1905, vysvätené boli v roku 26. novembra 1906. Kostol tvorí jednoloďová neoklasicistická stavba s pravouhlým ukončením presbytéria a predstavanou vežou z roku 1907. Interiér je zaklenutý korýtkovou klenbou. Oltár s obrazom Krst Krista od M. Mitrovského pochádza z roku 1910. Kostol má fasády členené lizénami a polkruhovo ukončené okná s profilovanými šambránami. Veža je ukončená korunnou rímsou s terčíkom s hodinami a ihlancovou helmicou. Kostol je vybavený jednomanuálovým organom Rieger z roku 1931. Pôvodne kostol mal namaľovaný ciferník ukazujúci pol dvanástej, kedy vypukol v roku 1905 požiar v dedine, elektrické vežové hodiny boli nainštalované až v roku 1956. Kostol patrí ku Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Liptovskom Petre, filiálka Jamník. 

#