foto

Pamätný dom Martina Kukučína

Zobraziť

Pamätný dom Martina Kukučína

Dom Martina Kukučína až do dnešných čias stojí v dedinke Jasenová obkolesený nespútanou krásou slovenskej prírody. Pamätný dom tohto významného slovenského spisovateľa a lekára dal postaviť jeho otec Ján Bencúr v 19. storočí, ako o tom svedčí i nápis vyrytý do hrady v prednej izbe. Dom svojím vnútorným i vonkajším vzhľadom sprítomňuje prostredie, v ktorom sa narodil a vyrástol tento slovenský prozaik. V tesnej blízkosti pamätného domu, konkrétne v malom parku, je vystavená aj socha Martina Kukučína v nadživotnej veľkosti od akad. sochára Jána Kulicha.

#