foto

Jaskyňa Dúpnica

Zobraziť

foto

Kostol sv. Ladislava Liptovské Matiašovce

Zobraziť

Jaskyňa Dúpnica

Liptovské Matiašovce umiestnené v Suchej Doline tvoria vhodnú polohu pre turistiku v Západných Tatrách. V spodnej časti doliny sa nachádza Jaskyňa Dúpnica známa ako svätyňa z čias mladšieho halštátu (500 p.n.l - viz. Historia), v strednej Európe považovaná za unikát, ktorý svedčí o tom, že už v staršej dobe železnej existovala v Suchej doline Keltská civilizácia. Prírodná pamiatka na území NPR Suchá dolina. Ochrana 150m dlhej a 25m hlbokej inaktívnej fluviokrasovej jaskyne. Je významná z hydrologického, paleontologického, antropologického, archeologického (nálezy z obdobia halštatu, doby rímskej a stredoveku) a historického hľadiska (bola využívaná počas SNP). Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Sivom vrchu v nadmorskej výške 765m v katastri obce Liptovské Matiašovce neďaleko ústia Suchej doliny.

#

Kostol sv. Ladislava Liptovské Matiašovce

V Liptovských Matiašovciach je jednou z najkrajších a najznámejších kultúrno-historických pamiatok Liptova Kostol sv. Ladislava. Kamenný kostolík považovaný ako klenot Liptova bol postavený v 17. storočí na podnet tunajšieho rodáka, biskupa a tajného kráľovho poradcu Ladislava Matiašovského. Stavbe s  drevenou strieškou a bielymi múrmi a výraznou červenou vežou pridáva na atraktivite starobylé kamenné opevnenie so strieľňami a baštami. Kostol je dominantou obce a  atrakciou, pri ktorej sa zastaví azda každý turista, ktorý prechádza okolo.

#