foto

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie

Zobraziť

foto

Kostol Sv. Ducha

Zobraziť

foto

Evanjelický kostol

Zobraziť

foto

Gréckokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Zobraziť

foto

Mariánsky stĺp so sochou Immaculaty

Zobraziť

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie

Farský rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie, z polovice 13. storočia. Najväčší dvojloďový kostol na Spiši. V centre hlavného oltára s barokovou výzdobou, je plastika Madony s dieťaťom – dielo Majstra Pavla z Levoče. Interiér je vymaľovaný rokokovo-iluzívnou maľbou. Nachádzajú sa tu patronátne lavice z prelomu 15. a 16. storočia. Osobitým architektonickým prvkom je románske rozetové okno s pred roku 1260.

#

Kostol Sv. Ducha

Pôvodne gotický zo 14 storočia, no niektoré jeho architektonické prvky svedčia o staršom pôvode. Interiéru kostola dominuje hlavný barokový oltár s obrazom Zoslania Sv. Ducha. Je tu neskoro-renesančná kazateľnica (17.stor) a dva bočné oltáre. Kostol nemá vežu, len malý zvonový nástavec.

#

Evanjelický kostol

Evanjelický kostol a. v. pôvodne pozdĺžny objekt s pristavenou vežou, neskôr prestavený do podoby s pôdorysom v tvare gréckeho kríža. Centrum stĺpovej oltárnej architektúry tvorí olejomaľba Poslednej večere. Kazateľnica je neskorobaroková, protestantského typu, polychrómovaná drevorezba. V strede kostola je kamenná krstiteľnica so špirálovo točeným driekom. Na chóre oproti oltáru je dvojmanuálový organ (1805).

#

Gréckokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Pôvodne kaplnka prestavená z väčšieho domu(1930). Obdĺžnikový vnútorný priestor je podopretý šiestimi podperami. Čelná stena zdobená nástennou maľbou s postavami Panny Márie, Ježiša Krista a apoštolov. Punc umeleckej kvality majú aj obidve farebné vitráže na oknách po bokoch ústrednej nástennej maľby. Vitráže aj maľba sú dielom ak. mal. Mikuláša Klimčáka.

#

Mariánsky stĺp so sochou Immaculaty

Jeden z najvyšších (12,5m) barokových stĺpov na Spiši. Dal ho postaviť starosta Teodor Ľubomirski z Ľubovnianskeho hradu. Zreštaurované časti originálu (1726) sú uložené v lapidáriu pri rím.kat. kostole. Kópiu umiestnenú na pôvodnom mieste zhotovil akademický sochár Štefan Kovaľ z Vyšných Ružbách. (1995-2000).

#