foto

Skalná Alpa

Zobraziť

foto

Rakytov

Zobraziť

Skalná Alpa

Skalná Alpa je výrazný, ostrý vrchol hrebeňa pohoria Veľká Fatra. Rozprestiera sa medzi obcami Ľubochňa, Liptovská Osada a Liptovské Revúce. Prevažná časť lokality je územne chránená v súčasnosti v najprísnejšom stupni ochrany. Skalná Alpa vás, podobne ako aj iné vrchy vo Veľkej Fatre, očarí svojou divokou prírodou, rozľahlými lúkami plnými kvetov a bylín, pasienkami s ovečkami, ale tiež i hustými a tajomnými ihličnatými lesmi. Za pozornosť určite stojí reliktný výskyt kosodreviny na skalkách a strmých svahoch tesne pod vrcholom Skalnej alpy ako aj zachovalý komplex horských lesov s ukážkami lesných a hôľnych spoločenstiev pohoria. Nakoľko tu neboli zaznamenané viditeľné známky ľudskej činnosti, má všetky atribúty pralesa. Skalná Alpa je dostupná o značených turistických chodníkoch väčšinou z osady Podsuchá - Ružomberok (cca 10 km) či Ľubochňa - Blatná (cca 8 km).

#

Rakytov

Vrch Rakytov je pôvabný z blízka i z diaľky. Patrí medzi najvyššie vrchy Veľkej Fatry, z ktorých sa vám naskytnú nádherné výhľady. Samotný masív Rakytova je charakteristický svojím pravidelným pyramídovým tvarom. Výstup na vrch Rakytov nie je obzvlášť náročný a pokojne ho môžu absolvovať aj deti. Na vrchole je osadený drevený kríž. Inak trávnaté okolie spestruje aj umelo vysadená kosodrevina. Vrch Rakytov poskytuje prekrásne výhľady na Malú a Veľkú Fatru, a čiastočne aj na Nízke a Západné Tatry. Vrch Rakytov je prístupný po značených turistických chodníkoch z Liptovských Revúc po červenej (cca 8 km) alebo z Podsuchej po modrej turistickej značke (cca 11 km). Trasa vedie veľmi rozmanitými prírodnými scenériami. Terén je ľahko schodný a orientačne nenáročný.

#