foto

Kostol Všetkých svätých

Zobraziť

foto

Kaňon Hučiaky

Zobraziť

foto

Tiesňava Hučiaky

Zobraziť

foto

Múzeum ručnej výroby papiera v Ludrovej

Zobraziť

Kostol Všetkých svätých

V malebnej liptovskej obci Ludrová, stojí gotický kostolík pochádzajúci z poslednej tretiny 13. storočia. Pôvodne bol postavený v zjednodušenom ranogotickom slohu typickom pre región Liptova. Neskôr jeho interiér, ako aj exteriér bol vyzdobený nástennými maľbami a takisto k nemu pristavali západnú vežu. V 17. storočí vznikol okolo kostola neskororenesančný múr, ktorý ohraničuje celý areál až do súčasnosti. Kostol Všetkých svätých patrí do správy Liptovského múzea a je jednou z jeho expozícii. Najcennejšou časťou kostolíka je jeho interiér je svedectvom stredovekej nástennej maľby. Na severnej stene pôvodnej lode sa nachádza figurálny triptych s postavami Panny Márie Ochrankyne, Krista Trpiteľa a sv. Jána Krstiteľa. Kostolík stojí v poli asi kilometer od Ružomberka. Ako expozícia Liptovského múzea je počas letnej sezóny voľne sprístupnený za symbolické vstupné aj so sprievodcom. Kostol Všetkých svätých je možné si prehliadnuť aj prostredníctvom virtuálnej reality.

#

Kaňon Hučiaky

Ak hľadáte dokonalé ticho a miesto, kde ešte veľa turistov nevkročilo, vyberte sa do obce Ludrová. Tam v hornatom teréne Nízkych Tatier, zníženine Liptovskej kotliny a Ludrovskej doliny sa nachádza kaňon Hučiaky. Samotný kaňon má dĺžku cca 1 km a dá sa ním prejsť na Salatín. Hučiaky oplývajú divokým rázom aj vďaka zaujímavým krasovým útvarom. Po ceste natrafíte na ponory, jaskyne a pozoruhodné skalné útvary. Nástup do doliny začína pri konečnej zastávke autobusu neďaleko ludrovského futbalového ihriska. Stúpanie je len mierne a budete mať pocit akoby ste chodili po samotnom dne doliny obkolesenom vysokými a hustými ihličnanmi. Prechod je možný iba po turistickej značke, nakoľko ide o prísne chránenú prírodnú rezerváciu. Turistika v tomto osamelom kaňone je navyše obohatená o krásne výhľady na vrcholy kopcov, ktoré ho obkolesujú.

#

Tiesňava Hučiaky

Divoká krása – tento prívlastok doslovne vystihuje neodolateľnú tiesňavu Hučiaky. Ak sa tu ocitnete, určite prvé, čo vám príde na um je, že ste vkročili do Slovenského raja. Tiesňava Hučiaky nemá veľmi ďaleko od rajských roklín. Na rozdiel od nich je však roklina Hučiaky s ľahkosťou zvládnuteľná pre všetky kategórie turistov. Tiesňava Hučiaky sa nachádza v Ludrovskej doline pri chate Skalnô a má dĺžku cca 1 km. Cez kaňon sa dá prejsť až na vyhľadávaný a turistami obľúbený vrch Salatín. K atraktivitám rokliny Hučiaky patria rôzne skalné útvary, jaskyne, pukliny a vysoké a mohutné skalné steny, ktoré zovierajú turistický chodník a koryto potôčika, ktoré vie byť počas obdobia dažďov poriadne dravé. Nakoľko je tiesňava prísnou prírodnou rezerváciou, prechod je možný iba po červenej turistickej značke, ktorej východiskový bod začína v obci Ludrová a končí na vrchu Salatín.

#

Múzeum ručnej výroby papiera v Ludrovej

Podľa všetkého je obec staršieho pôvodu. Osídlenia ľudí laténskej a púchovskej kultúry na vrchu Stráňa, zbytky stredovekého hradiska na Pánsovej, kostol Všetkých svätých postavený v poslednej tretine trinásteho storočia, travertíny na kopci Čerená, minerálne pramene v areáli dediny, vstup do Tatranského národného parku, skalnatý prielom Hučiaky s viacerými jaskyňami, množstvo zveri a potok Ludrovianky s mnohými peknými meandrami dotvárajú kolorit obce, ktorá je predurčená k prijatiu množstva návštevníkov a turistov. V nedávnej minulosti sa tu paličkovali čipky, tkalo sa plátno, plietli košíky z nelúpaného prútia. Známa bola aj výroba črpákov a salašníckeho riadu, variech a domáceho riadu, vyrezávali sa tiež betlehemy. Hlavný cieľ celého projektu je zvýšenie príťažlivosti dolného Liptova, ponúknutie návštevníkom čo najviac možností kultúrneho a turistického vyžitia a zameranie sa aj na obnovu a zachovanie tradícií ručnej výroby papiera v regióne dolného Liptova. Prehliadku Múzea spojenú so samotnou výrobou papiera pod dozorom odborného pracovníka je možné objednať telefonicky u starostu obce, alebo odborného vedúceho múzea.

#