foto

Drevený kostolík sv. Jozefa

Zobraziť

foto

Ogrod svätých sedmopočetníkov – staroslovanský areál a prvé ľudové múzeum hlaholiky

Zobraziť

Drevený kostolík sv. Jozefa

K najväčším pamätihodnostiam obce patrí drevený kostolík sv. Jozefa s neskorobarokovým oltárom z druhej polovice 18. storočia. Kostolík bol postavený v roku 1895, renovovaný v rokoch 1945-1950 a 1994-1995. Vedľa neho sa nachádza obnovená zvonica (1999) so starým zvonom.

#

Ogrod svätých sedmopočetníkov – staroslovanský areál a prvé ľudové múzeum hlaholiky

Pri vstupe do areálu sa nachádza pieskovcová socha Matky Božej. Po areáli sú rozmiestnené drevené sochy sedmopočetníkov: sv. Cyril a Metod, sv. Gorazd, sv. Kliment, Nauma, Sáva a Angelár. Uprostred je najmenší drevený kostolík na Slovensku. Zaujímavý je unikátny drevený kríž so solárnym podsvietením pod hrebeňom Spišskej Magury, postavený pri príležitosti 400. výročia založenia obce ako prejav vďaky predkom, ktorí tu zanechali prekrásne prírodné a kultúrne dedičstvo.

#