foto

Chrám sv. Mikuláša

Zobraziť

foto

Gerčakov mlyn

Zobraziť

Chrám sv. Mikuláša

Gréckokatolícky kostol v Oľšavici, podobne ako celá obec, patria medzi najstaršie sídla a pamiatky Spiša. Prvá kaplnka sa spomína už v roku 1308, kedy vtedajšiemu zemepánovi Mikulášovi zo Žehry tu dovolil spišský prepošt Pavol postaviť kaplnku zasvätenú patrónovi zemepána, sv. Mikulášovi. Dnešný kostol bol pravdepodobne postavený po roku 1325 ako rímskokatolícky, v gotickom slohu, ktorý v 14. storočí vládol. Kostol obklopuje zrekonštruovaný stredoveký múr, na východe s baštou, západný pohľadktorá plní funkciu brány. Podľa tradície je to pamiatka po husitoch. Asi v 2. polovici 15. stor. bola obec kolonizovaná na valašskom práve Rusínmi, ktorí sa zaviazali prijať katolícke vierovyznanie. Roku 1683 bola farnosť, podobne ako ďalšie gréckokatolícke obce Spiša, pričlenená k Spišskej diecéze, v roku 1787 bola daná mukačevskému biskupstvu a od roku 1820 patrí prešovskému biskupstvu. Dejiny obce a kostola sú úzko spojené s pohnutými dejinami gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

#

Gerčakov mlyn

Funkčná technická pamiatka z roku 1935, ktorá predstavuje tradíciu mlynárstva na Hornej Toryse Mlynček meľ, alebo ako sa kedysi v Oľšavici mlelo – tradičné mletie obilia a výrobu jačmenných krúp predvedie na historickom mlyne jeho vlastník Michal Gerčák.

#