foto

Bobrova raľa

Zobraziť

foto

Bielska skala

Zobraziť

foto

Františkova huta

Zobraziť

Bobrova raľa

Najväčší zachovaný komplex pôvodnej ľudovej architektúry v strednej Európe nájdete v oravskej obci Podbiel. Túto obec obkolesenú nádhernou vysokohorskou prírodou tvoria pôvodné drevenice, ktoré jej dodávajú priam rozprávkový ráz. Architektúra, ktorej na Slovensku už nie je tak veľa, je súčasťou pamiatkovej rezervácia ľudovej architektúry s názvom Bobrova raľa Nájdete tu až 64 pôvodných dreveníc z konca 19. storočia. Po rezervácii sa môžete voľne pohybovať. A ak by vám nestačilo, odporúčame zastaviť sa aj v malom etnografickom múzeu, ktoré sídli v zrekonštruovanej historickej budove bývalej cirkevnej školy a je otvorené počas letnej turistickej sezóny. A možno budete mať šťastie a zazriete aj tradičných podbielanských rezbárov.

#

Bielska skala

Oravská obec Podbiel je vsadená skutočne do rozprávkového prostredia. A túto unikátnu čarovnú atmosféru umocňuje aj zaujímavý prírodný úkaz, ktorý sa nad ňou týči. Je ním Bielska skala. Bielska skala je národná prírodná rezervácia v obci Podbiel v okrese Tvrdošín. Nachádza sa v Oravskej vrchovine. Predstavuje bradlo z kriedových vápencov, na ktorého vrchole sa nachádzalo praveké hradisko. Lokalita bola krátkodobo využitá ako pevnosť aj v 15. storočí. Ak sa sem vyberiete, rozhodne nečakajte davy turistov, Bielska skala je menej navštevovaná lokalita. No o to viac si ju môžete vychutnať. Na ceste za touto prírodnou krásou Vás bude sprevádzať božské ticho prerušené iba spevom vtáctvom. Čím budú Vaše kroky smerovať čoraz bližšie k oblohe, Vaše pľúca sa budú napĺňať dúškami čistého horského vzduchu a Vaše oči uchvátia nádherné výhľady na obec Podbiel ako aj samotnú rieku Orava. Zaujímavosťou tejto lokality je aj výskyt vzácnej astry alpínskej či nálezisko amonitov (morských hlavonožcov) . Východiskom k Bielskej skale je obec Podbiel, od ktorej je vzdialená približne 1.5km.

#

Františkova huta

Františkova huta (lokálne len Hámor) je technická pamiatka, ruina továrenskej haly železiarne z roku 1836. Nachádza sa na Orave, na okraji obce Podbiel, cca 2 km po ceste do Zuberca. Historická železiareň sa využívala v rokoch 1836 – 1863 a je mimoriadne cenným dokladom o rozvinutej priemyselnej výrobe na Orave v období priemyselnej revolúcie a industrializácie. Stavba je tiež zaujímavá svojou architektúrou. Zachovaná ostala klasicistická fasáda, obvodové múry, vysoká pec, prívodný a odpadový kanál, hámor, dúchadlová komora, halda železnej rudy.

#