foto

Diaľničný most

Zobraziť

Diaľničný most

Ponad dedinu vedie dialničný most dlhý 1038 m. Je to významná archeologická lokalita, nachádza sa tu osídlenie od eneolitu - návršie Velínok a Bašta. Obec je doložená od roku 1345, kedy patrila Mikulášovi, synovi Serefela, potomkovi komesa Bohumíra a predkovi zemianskeho rodu z Podtúrne. Postavili tu aj kaštiele. Starší renesančno-barokový kaštieľ postavený v 16. st. sa využíva ako rekreačné zariadenie. Mladší renesančno-barokový dnes slúži ako byty.

#