foto

Kostol Najsvätejšej Trojice

Zobraziť

foto

Kaplnka Snežnej Panny Márie

Zobraziť

Kostol Najsvätejšej Trojice

Pôvodný kostol v obci existoval už v roku 1330 a bol zasvätený Obráteniu sv. Pavla. Okolo roku 1600 sa v obci ujala reformácia a kostol spravovali luteráni, keďže katolícka farnosť zanikla. Kostol získali späť katolíci (1672-1682) a evanjelici (1682-1746). V roku 1746 sa kostol natrvalo stal katolíckym, zásluhu na rekatolizácii obce mal šarišský župan Žigmund Szinyei-Merse. Pôvodne gotická stavba s pozdĺžnou loďou a polygonálne uzavretým presbytériom bola prestavená v roku 1851 (klasicistické úpravy sanktuária). Od roku 1746 sa zmenilo patrocínium kostola na súčasný názov, kostol Najsvätejšej Trojice, o čo Polomčania požiadali pápeža Pia VI.. Kostol podstúpil viaceré rekonštrukčné úpravy v priebehu 20. storočia.

#

Kaplnka Snežnej Panny Márie

Kaplnka Snežnej Panny Márie bola postavená v klasicistickom štýle v roku 1892 na mieste pôvodnej rozpadávajúcej sa kaplnky. Bola postavená na pamiatku dňa, keď ľadovec úplne zničil úrodu. Kaplnka bola v roku 2018 zrekonštruovaná. Ozdobou interiéru je obraz Panny Márie Snežnej.

#