foto

Kostol Povýšenia sv. Kríža

Zobraziť

Kostol Povýšenia sv. Kríža

Kostol postavený po roku 1787 pojatím staršej renesančnej kaplnky do pôdorysu. Presbytérium a sakristia sú renesančné, loď je z obdobia po roku 1787. Fasády upravili v prvej polovici 19. storočia. Sakrálny objekt je jednoloďová stavba so starou i novou sakristiou a predstavanou vežou. Oblo zakončené presbytérium je zaklenuté renesančnou krížovou klenbou a lunetami. Sakristia je rovnako zaklenutá renesančnou krížovou klenbou. Loď má pruské klenby. Fasáda je členená nárožnými pilastrami, na veži sú tri kordónové rímsy a v strede je termové okno. Veža je zakončená zvonovitou strechou. Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku v interiéri spomína obraz Panny Márie, barokový z prvej polovice 18. storočia, v drevenom akantovom ráme.

#