foto

Cyklochodník Trstená – Suchá Hora

Zobraziť

Cyklochodník Trstená – Suchá Hora

Jednou z novších cyklotrás na Slovensku je v regióne Oravy cyklochodník vedúci z Trstenej k poľským hraniciam. Trasa je Trstená - Liesek - Hladovka - S uchá Hora - štátna hranica s Poľskom a späť.

#