foto

Galéria Márie Medveckej

Zobraziť

foto

ART Galéria Schürger

Zobraziť

foto

Gotický drevený kostol

Zobraziť

foto

Rozhľadňa Borová nad Tvrdošínom

Zobraziť

Galéria Márie Medveckej

Stála expozícia Márie Medveckej v Tvrdošíne je otvorená počas sezóny od apríla do konca septembra (pondelky zatvorené). Diela maliarky sú inštalovaná v klasicistickej kúrii z 19. storočia. Vystavených tu je viac ako 250 olejomalieb a kresieb. Mária Medvecká sa po štúdiách v Bratislave, vo Viedni a v Prahe vrátila natrvalo na rodnú Oravu a spolu s manželom sa venovali tvorivej práci a kultúrno-výchovnej činnosti. Stala sa maliarkou rodnej Oravy a jej ľudu. Je autorkou bankovky v hodnote 10 Kčs, ktorá platila v Česko-Slovensku v rokoch 1961 -- 1988. Galéria Márie Medveckej v Tvrdošíne je počas celej sezóny otvorená pre verejnosť bezplatne.

#

ART Galéria Schürger

Ak ste zanietenou umeleckou dušou, určite by ste mali poctiť svojou návštevou Galériu Schürger zameranú na výtvarnú modernu a postmodernu. Galéria sa nachádza v Tvrdošíne na Trojičnom námestí. Ide o súkromnú galériu a tiež je jednou z významných kultúrnych inštitúcií hornooravského regiónu, ktorá každoročne hostí diela významných umelcov nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Pravidelne sa tu usporadúvajú výstavy a vernisáže, organizuje kurzy, workshopy, tvorivé dielne, detské ateliéry a rôzne iné kultúrne akcie späté s umením.

#

Gotický drevený kostol

Architektonickou a historickou pýchou mesta Tvrdošín, a zároveň i najstaršou stavbou, je drevený kostolík Všetkých svätých z polovice 15. storočia. Nachádza sa na miestom cintoríne. Drevený kostol Všetkých svätých je zaradený do zoznamu UNESCO a v roku 1994 bol ocenený organizáciou Europa Nostra. V interiéri kostolíka vás rozhodne zaujmú prekrásne figurálne a ornamentálne maľby či kazetový strop. Pre verejnosť je sprístupnený v otváracích hodinách počas letnej sezóny.

#

Rozhľadňa Borová nad Tvrdošínom

Jednoduchá drevená rozhľadňa má výšku asi 11 metrov a leží neďaleko záhradkarskej osady na úbočí vrchu Uhlisko. Vedie k nej neznačená asfaltová a poľná cestička poľom a pastvinami na chrbát Borovej z Tvrdošína. Trasa je dlhá približne 3km. Druhá možnosť je po červenej trase od ústia Oravskej priehrady na Uhlisko a odtiaľ zbehnúť k rozhľani po neznačnej trase, cez pastviny. Rozhľadňa je celoročne voľne prístupná.

#