foto

Rímsko-katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Zobraziť

Rímsko-katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Barokový kostol postavený na starších základoch v prvej polovici 18. storočia. Upravený bol v roku 1754. Niektoré zdroje uvádzajú rok 1754 ako letopočet vzniku kostola. Kostol renovovali v 19. storočí. Ide o sieňový priestor s trojbokým oltárnym uzáverom, pristavanou sakristiou a strešnou vežičkou. Interiér je zaklenutý krížovými hrebienkovými klenbami s lunetovým zakončením. Nad vstupom sa nachádza murovaný chór. Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami. Vežička je zakončená cibuľou. Kazateľnica je rokoková z druhej polovice 18. storočia. Na parapete má plastiky štyroch evanjelistov, na baldachýne anjel s Desatorom. Celá kazateľnica, doplnená rokajovou ružicovou ornamentikou, stojí na karyatíde. Kamenná krstiteľnica s neogotickým vekom pochádza zo 16. storočia. Obraz Svätý krst je olej na plátne z roku 1883 od A. Springera. Drevená gotická plastika Madony je z polovice 14. storočia. Esovite prehnutá postava zahalená v splývajúcom, vertikálne riasenom rúchu. Sakrálny objekt je ohradený barokovým múrom v kruhovom tvare.

#