Pracovná ponuka

08.08.2023 | Admin

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. so sídlom v Nowom Targu hľadá kandidáta/kandidátku na zamestnanca na pozíciu: špecialista pre oblasť malých projektov Fondu malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027. Miesto práce: Kežmarok (Slovensko)

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou, alebo e-mailom do 28. 08. 2023.  

Bližšie informácie sú dostupné v prílohách nižšie.


Prílohy k článku:

 Príloha: Osobný dotazník_FMP_21-27.pdf
 Príloha: Osobný dotazník_FMP_21-27.docx
 Príloha: Pracovná ponuka_FMP_21-27.pdf