Predbežný harmonogram výziev pre štandardné projekty Interreg Poľsko - Slovensko 2021 – 2027 (pre rok 2024)

28.03.2024 | Admin

Na základe aktuálnych informácií zo strany Spoločného sekretariátu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko  2021 – 2027 by sme Vás chceli informovať o predbežnom harmonograme výziev na štandardné projekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko  2021 – 2027 v roku 2024.