Samosprávne kraje rokovali so zástupcami jedenástich politických strán

24.08.2023 | Admin

Zástupcovia Združenia samosprávnych krajov Slovenska (SK8) počas dvoch dní 21.8. a 22.8.2023 iniciovali sériu stretnutí so zástupcami jedenástich politických subjektov, ktoré by sa po septembrových voľbách mohli dostať do parlamentu.


Predmetom rokovaní bol návrh memoranda o spolupráci „Samospráva ako partner“, ktoré župy pripravili.


Návrh dokumentu zahŕňa 24 bodov v 9 oblastiach regionálneho zámeru, ktoré chcú samosprávne kraje v najbližších rokoch riešiť - týkajú sa najmä oblasti regionálneho rozvoja, financií, dopravy, kultúry a cestovného ruchu, sociálnych služieb, zdravotníctva, eurofondov, informatizácie a školstva.


Okrem toho, zástupcovia žúp navrhujú zaradiť združenie SK8 medzi stálych členov Hospodárskej a sociálnej rady SR, pripraviť reformu verejnej správy v úzkej spolupráci so zástupcami samospráv a odbornou verejnosťou, ako aj zaviesť rozšírený daňový mix či vytvoriť cestný fond na starostlivosť o cesty II. a III. triedy.


Jednou z najdôležitejších požiadaviek SK8 bolo dodržiavanie základného princípu zodpovedného vládnutia – neprijímanie nových zákonov bez vyčíslenia a vykrytia ich finančného dopadu na rozpočty VUC, miest a obcí. S touto základnou zásadnou mala asi polovica polit. strán dosť zásadný problém ju akceptovať a sa k nej prihlásiť.


Pozvanie na rokovanie prijali všetky oslovené strany, a to HLAS-SD, Aliancia, SME RODINA, SNS, SaS, Progresívne Slovensko, OĽANO, Demokrati, Republika, KDH, SMER-SSD.


Na strane žúp sa týchto rokovaní zúčastnili všetky samosprávne kraje okrem košického kraja.


Za Prešovský samosprávny kraj sa týchto rokovaní zúčastnil podpredseda PSK Štefan Bieľak.