SÚŤAŽ O CENU IM. PETRA BURIANA PRE NAJLEPŠIE SPOLUPRACUJÚCE SAMOSPRÁVY

05.04.2023 | Admin

Ako je zvykom, každý rok na Kongrese Euroregionu ,,Tatry“ je vyhlásená súťaž o cenu im. Petra Buriana pre najlepšie spolupracujúce samosprávy – členov Euroregionu ,,Tatry“ a inštitúcie pôsobiace na území Euroregionu ,,Tatry“. Sútaž bola vyhlásená v minulom roku a všetci naši členovia majú možnosť zapojiť sa, ak tak ešte neurobili, do konca apríla. Každorčne sa zrealizuje množstvo nových projektov a vytvoria sa partnerstvá, ktoré neraz trvajú aj po ukončení projektu. Peter Burian sa aktívne zaujímal a aktivizoval v oblasti cezhraničnej spolupráce s Poľskou republikou, kde od roku 1993 pripravoval vznik cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“. Dňa 22. 10. 1999 podpísal Zmluvu medzi samosprávami Poľskej republiky a Slovenskej republiky o spolupráci v rámci cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“. V rokoch 1997 – 2004 bol predsedom Rady Združenia Región „Tatry“ a od roku 2005 – 2012 jej podpredsedom. Pri príležitosti 15. výročia Euroregiónu „Tatry“ mu bol udelený titul čestného člena za veľké zásluhy a tvorivú činnosť v rozvíjaní a šírení myšlienky euroregiónu. Jeho iniciatívou bolo aj vytvorenie Domu slovensko-poľského stretávania Euroregiónu „Tatry“ v Kežmarku.