Trienále insitného umenia a art brut poľsko-slovenského pohraničia Edwarda Sutora

16.06.2021 | Admin
Tento neobvyklý umelec a jeho dielo sa pre Zväzok Euroregión „Tatry“ stali v roku 2010 inšpiráciou pre zorganizovanie I. Bienále insitného umenia a art brut poľsko-slovenského pohraničia Edwarda Sutora, ktoré bolo realizované v rámci projektu pod názvom Stretnutie siedmich kultúr poľsko-slovenského pohraničia „Od Ladislava Medňanskéko po Jana Kanty Pawluśkiewicza“.

 

 

Tvorba umelcov amatérov tvoriacich v rámci insitného umenia a art brut zostáva mimo hlavných smerov umenia, na okraji oficiálnych prúdov a štýlov. Nie je ani náležite oceňovaná a sprístupňovaná širokej verejnosti. Sme presvedčení, že nami usporiadané Trienále sa stretne so záujmom umelcov a odborníkov v tejto oblasti a bude začiatkom pravidelnej realizácie prehliadok tvorby tohto druhu umelcov z poľsko-slovenského pohraničia.

 

{jsmallfib\[2021/06/c1]}

 Príloha: pravidla.pdf
 Príloha: prihlaska.pdf
 Príloha: suhlas so spracovanim osobnych udajov.pdf