Veselé Veľkonočné sviatky!

28.03.2024 | Admin

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Vám praje krásne a pohodové veľkonočné sviatky! 

Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele nech Vás posilní a naplní pokojom i dôverou.

Lucia Benická, riaditeľka & kolektív Galérie umelcov Spiša

OZNAM / Galéria umelcov Spiša je počas veľkonočných sviatkov (29. 3. ‒ 1. 4.) ZATVORENÁ!