Výstava Martina Augustína - Všetky lásky

30.08.2022 | Admin
Vážení priaznivci umenia, milí priatelia
srdečne Vás pozývame
na výstavu Martina Augustína - Všetky lásky.
Slávnostné otvorenie - sa koná 08.09.2022 o 17:30
v unikátnych výstavných priestoroch
Českej spořtitelny na Jánskej ulici 6 v Brne.
Po prvý krát sú tu prezentované ilustrácie ku knihe K. H. Máchy - Máj, doplnené o cyklus Rimanky a sériu nových diel.