XX. Slovensko-poľské hospodárske fórum

31.10.2022 | Admin

XX. Slovensko-poľské hospodárske fórum

Významné podujatie, ktoré sa venuje podpore rozvoja hospodárskych vzťahov medzi oboma krajinami, sa konalo v utorok 4. októbra v popradskom AquaCity pod záštitou Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave, Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Varšave.

Medzi hosťami boli aj Władysław Ortyl maršálek Podkarpatského vojvodstva a Tomáš Ondrčka generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Tajomník Ministerstva rozvoja a technológií Poľskej republiky Andrzej Gut-Mostowy sa podujatia z dôvodu neodkladných pracovných povinností nemohol zúčastniť, ale prihovoril sa hosťom prostredníctvom videospotu.

Zúčastneným hosťom z oboch strán hranice sa prihovorili diplomati z poľského a slovenského veľvyslanectva Krzysztof Strzałka a Andrea Elschekova Matisova, zástupcovia samospráv, obchodných komôr, podnikateľov a odbornej verejnosti, ktorí poskytli rôzne názory na rozsah, prekážky a perspektívy hospodárskej výmeny medzi oboma krajinami.

„Blízka spolupráca našich krajín umožní realizovať spoločné ciele na regionálnej úrovni, ako aj na úrovni Európskej únie. Existuje obrovský potenciál na ďalšie zlepšovanie a skvalitňovanie našej kolaborácie. Toto fórum vnímam ako dôležitú platformu na prediskutovanie dôležitých tém slovensko-poľskej spolupráce,” povedal veľvyslanec Poľskej Republiky v Bratislave Krzysztof Strzalka

Obsahom programu 20. ročníka Slovensko–poľského hospodárskeho fóra boli okrem upevnenia cezhraničnej spolupráce aj témy rozvoja cestovného ruchu, infraštruktúry, inovácií, investičných potenciálov, dopravného prepojenia Poľska a Slovenska v regióne, vplyv epidémie a vojny na Ukrajine na ekonomiku a tiež téma energetická sebestačnosť – nové výzvy v energetike.