XXI. Slovensko-poľské hospodárske fórum

27.10.2023 | Admin

Združenie Euroregión Tatry so sídlom v Kežmarku každoročne organizuje Slovensko-poľské hospodárske fórum, ktoré sa v tomto roku uskutoční v meste Spišská Nová Ves. Mesto je označované za vstupnú bránu do Národného parku Slovenský raj. Počtom obyvateľov je druhým najväčším mestom Spiša, tretím najväčším mestom Košického samosprávneho kraja.

 Hospodárske fórum je každoročne  určené subjektom a odborníkom pôsobiacim v rôznych oblastiach nášho života, zástupcom orgánov štátnej správy a samosprávy, ako aj odbornej verejnosti.  Už viac než jedno desaťročie prispieva k rozvoju hospodárskych vzťahov medzi Slovenskom a Poľskom. Každý rok je Slovensko–poľské hospodárske fórum jedným z vrcholov slovensko–poľských hospodárskych vzťahov.

Obsahom programu fóra, okrem aktuálnych hospodárskych vzťahov, býva cestovný ruch, doprava a regionálny rozvoj, ako aj výmena skúseností, podpora rozvojových aktivít špecifických pre náš región, upevnenie spolupráce miest a obcí v pôsobnosti Euroregiónu „Tatry“ a nadväzovanie spoločenských a pracovných kontaktov. 

Tento ročník podujatia sa uskutoční dňa 21. novembra 2023 v Spišskej Novej Vsi (budova Reduty).

Podrobný program bude zverejnený koncom budúceho týždňa.

Prílohy k článku:

 Príloha: hospodárske forum (1).png