XVIII. Slovensko - poľské hospodárskeho fórum

31.03.2020 | Admin
Aj tento ročník bol pre účastníkov zaujímavý z hľadiska usporiadania odborných tém ako Slovensko - poľská hospodárska spolupráca s moderátorkou pani Májou Vargovou z Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave, príprava nového programového obdobia 2021 - 2027, ktorého moderátorom bol pán Ján Ferenčák - predseda Rady Združenia Euroregiónu Tatry a zároveň primátor mesta Kežmarok, prínosom bol taktiež výstup pána Rastislava Stolárika zo Slovak Business Agency, ktorý poskytol užitočné informácie a rady pre začínajúcich podnikateľov, nechýbala tiež doprava na Slovensko - poľskom pohraničí, ktorej sa ujal pán Štefan Bieľak - predseda EZUS TATRY s.r.o. a posledný panel patril práve Cestovnému ruchu a miestnej zážitkovej ekonomike pod vedením pána Milana Hagovského - Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier. Všetky panely boli obohatené o odborníkov z daných oblastí. Na podujatí sa zúčastnilo vyše 100 hostí z Poľska a Slovenska. Všetkým účastníkom ďakujeme a veríme, že ďalší ročník sa opäť bude niesť v takejto úžasnej atmosfére.

 

 

 

 loga_4

Ing. Lívia Kredatusová

Poverená riadením kancelárie Združenia Euroregiónu Tatry

 


{jsmallfib\[2020/03/c5]}

 

{gallery}2020/03/c5{/gallery}

 
 

 

  

 

 

  

 

  

 Príloha: a-pozvanka.pdf
 Príloha: e-cestovny-ruch-janoko.pdf
 Príloha: f-cestonvy-ruch-hrobak.pdf
 Príloha: g-cestovny-ruch-racek-.pdf
 Príloha: h-cestovy-ruch-biedron.pdf