Kontakty

12.07.2022 | Admin

Štatutárne sídlo / Kancelária Riaditel'a

ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ, Pol'sko

tel. / fax: +48 18 266-69-53

 

Sekretariát Predsedu Zhromaždenia EZÚS TATRY s r. o.

Hradné námestie 30, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika

Tel./ fax: 00421/52/4523913

 

e-mail: info@euwt-tatry.eu

www.euwt-tatry.eu

www.ezus-tatry.eu

www.egtc-tatry.eu