EZÚS TATRY - Štatutárne orgány

01.10.2020 | Admin
EZÚS TATRY ako osobitná právna osoba má nižšie uvedené orgány:

Zhromaždenie

Zhromaždenie je najvyšší orgán Zoskupenia a skladá sa zo 14 zástupcov členov Zoskupenia, z ktorých 7 zástupcov reprezentuje Zväzok Euroregión „Tatry“ a 7 zástupcov reprezentuje Združenie Región „Tatry“.

Štefan Bieľak - Predseda Zhromaždenia
Bogusław Waksmundzki - Podpredseda, Predseda Rady Zväzku Euroregión "Tatry", člen zastupiteľstva Okresu Nowy Targ
Władysław Bieda – primátor mesta Limanowa
Lucia Cukerová – poslankyňa mesta Liptovský Mikuláš
Igor Čombor – primátor mesta Ružomberok
Ján Ferenčak – Predseda Rady Združenia Euroregión Tatry, primátor mesta Kežmarok
Michał Jarończyk - sekretarz Gminy Czarny Dunajec
Antoni Karlak - Wójt Gminy Jabłonka
Stanisław Łukaszczyk - Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska
Grzegorz Niezgoda - primátor mesta Szczawnica
Peter Petko – zástupca mesta Spišská Nová Ves
Ľuboš Tomko – primátor mesta Stará Ľubovňa
Grzegorz Watycha - primátor mesta Nowy Targ
Magdaléna Zmarzláková - primátorka mesta Trstená


Riaditel'

Riaditeľ je štatutárny výkonný orgán Zoskupenia, ktorý riadi činnosť Zoskupenia a koná v jeho mene. Za Riaditeľku Zoskupenia bola zvolená pani Agnieszka Pyzowska, pracovníčka kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“ a koordinátorka cezhraničného sieťového projektu Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce.

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom Zoskupenia, ktorý je zriadený na vykonávanie dozoru. Dozorná rada sa skladá zo šiestich členov, z ktorých traja členovia reprezentujú Zväzok Euroregión „Tatry“ a traja reprezentujú Združenie Euroregión Tatry.

Počas prvého zasadnutia Zhromaždenie zvolilo členov Dozornej Rady:
Edward Tybor - Predseda Dozornej rady, Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego
Ján Blcháč – primátor mesta Liptovský Mikuláš
Jakub Jamróz - Wójt Gminy Łapsze Niżne
Adriana Sedláková - vedúca oddelenia ekonomického mesta Kežmarok
Jozef Švagerko - primátor mesta Poprad
Tadeusz Wach - Wójt Gminy Czorsztyn